අපි ගැන

දැනුම, විනෝදය, තාක්ෂණ හැම දෙයක්ම අඩු නැතුව ඔබට ගෙන එන හොඳම රෙසපිය හත්මාළුව

අපිට ලියන්න, කතා කරන්න
නිරෝගී

මුළු ලෝකයම කියෝනා – අනේ කවුද මේ කොරෝනා

කඩේකට ගියත්, ඔෆිස් එකට ගියත්, බස් එකේ කෝච්චියේ ගියත් කොටින්ම ෆෙස්බුක් පැත්තෙ ගියත් හැමෝම මේ දවස්වල කියන්නෙ කොරෝනා ගැන. ඇත්තටම කවුද මේ කොරෝනා? කොරෝනා යනු