අපි ගැන

දැනුම, විනෝදය, තාක්ෂණ හැම දෙයක්ම අඩු නැතුව ඔබට ගෙන එන හොඳම රෙසපිය හත්මාළුව

අපිට ලියන්න, කතා කරන්න
නිරෝගී

මුළු ලෝකයම කියෝනා – අනේ කවුද මේ කොරෝනා

කඩේකට ගියත්, ඔෆිස් එකට ගියත්, බස් එකේ කෝච්චියේ ගියත් කොටින්ම ෆෙස්බුක් පැත්තෙ ගියත් හැමෝම මේ දවස්වල කියන්නෙ කොරෝනා ගැන. ඇත්තටම කවුද මේ කොරෝනා? කොරෝනා යනු

නිරෝගී

අපිත් කන, අපිවත් කන අන්නාසි

“අපිත් කන, අපිවත් කන අන්නාසි” 🤔 මොකක්ද ඒ කියලා තියන හරුපෙ. ඔයාලා එහෙමත් කල්පනා කරනවා ඇති. අපි අන්නාසි කන බව ඔයාලා දන්නවනෙ. අන්නාසි ගෙඩිය සුද්ද