අපි ගැන

දැනුම, විනෝදය, තාක්ෂණ හැම දෙයක්ම අඩු නැතුව ඔබට ගෙන එන හොඳම රෙසපිය හත්මාළුව

අපිට ලියන්න, කතා කරන්න
විනෝදාත්මක

ජිරාෆ්ට තියන ප්‍රශ්න 54ක්

හැමෝටම ජීවිතේ මොන මොනව හරි ප්‍රශ්න තියනවා. අපි ඒ ප්‍රශ්නවලට සැලෙන්නවත්, ඒ ප්‍රශ්නවලට බයේ පැනලා යන්නවත් හොඳ නෑ, අපි ඒවට සතුටින් මුහුණ දෙන්න ඕනේ. මේ

පට්ට කෑල්ලක් සෙට් කරගන්නෙ කොහොමද?
විනෝදාත්මක

පට්ට කෑල්ලක් සෙට් කරගන්නෙ කොහොමද?

මේක කොල්ලොන්ට වටින ආර්ටිකල් එකක්. ඉස්සරහට කෙල්ලොන්ටත් හැන්ඩ්සම් කොල්ලෙක් දැලේ දාගන්න හැටි ගැනත් අපි ලියන්න ඉන්නෙ. පට්ට කෑල්ලක් සෙට් කරගැනීමට දැනට බාවිතයේ පවතින වඩාත්ම සාර්ථක